ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 18 ΑΝΩ

Για το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια

Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης 18 ΑΝΩ

Φεβρουάριος 20th, 2017

0 Comments

Οι Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης  18 Άνω και το Σωματείο Υποστήριξης του κοινωνικού και επιστημονικού έργου του 18΄Ανω καλούν όσους αγωνίζονται για το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, τους απεξαρτημένους, όσους δίνουν τη μάχη της κοινωνικής επανένταξης, τις συλλογικότητες, όσους αγωνίζονται στα κινήματα κοινωνικής αλληλεγγύης να συμπαραταχθούν με τις συλλογικές δράσεις για ένα νέο ξεκίνημα, που σηματοδοτεί ένα άνοιγμα στην κοινωνία, με ορίζοντα την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα βάσανα, την τυραννία, τα κάθε είδους δεσμά.

Οι συναντήσεις των Δράσεων γίνονται πλέον στα γραφεία του Σωματείου υποστήριξης του κοινωνικού και επιστημονικού έργου του 18 Άνω κάθε Δευτέρα στις 14:00 μ.μ.,

Μπόταση 11, 1ος όροφος.

Να ξανανταμώσουμε την Παρασκεύη 24/2/17 ώρα 19:00 με Μουσική και φαγητό. 

 

Απάντηση